046 - 27 18 000

TJÄNSTER

Appehls VVS erbjuder helhetslösningar inom renovering och badrum, service, underhåll och installationer inom värme och traditionell VVS-service, renoveringar samt nyinstallation. Vi erbjuder även energioptimering av värmesystem.

Värme och kyla

Vi säljer, installerar värmepumpar, gaspannor, solfångare, fjärrvärmeväxlare till flerfamiljshus och alla typer av mindre och stora fastigheter.

 • Värmepumpar
 • Gaspannor
 • Fjärrvärme
 • Naturkyla
 • Solenergi
 • Ved- och pelletseldning
 • Elpannor
 • Golvvärme och radiatorer
 • Cirkulationspumpar

Vatten och sanitet

 • Vattenrening
 • Varmvattenberedare
 • Vattenpumpar
 • Badrumsrenovering
 • Legionella bekämpning

VVS-service

 • Installation och service av värmepumpar och värmepannor
 • Radiatorer och radiatorventiler
 • Avstängningsventiler/injusteringsventiler
 • Blandare & WC-stolar
 • Rördragning
 • Varmvattenberedare
 • Golvvärme
 • Vattenrening
 • Vattenpumpar
 • Cirkulationspumpar

Energibesparing

 • Dimensionering av värmesystem
 • Injustering/optimering av värmesystem
 • Installation av alternativa energikällor
 • Injustering av VVC-system
 • Reducerad vattenförbrukning
 • Byte av cirkulationspumpar
 • Samordnad funktion av ventilation & rör

Konsulttjänster

 • Felsökning